BMI - Body Mass Index

Body Mass Index , zwany w skrócie BMI, to nic innego jak wskaźnik masy ciała. Używa się go do obliczania prawidłowej masy ciała w stosunku do wzrostu. BMI oblicza się niezmiernie prosto:

Waga ciała : (wzrost x wzrost) = BMI

Choć nie jest to wskaźnik bardzo dokładny (w przypadku mocno rozbudowanych mięśni nie sprawdza się kompletnie), to dla kobiet o przeciętnej muskulaturze jest wystarczającym wskaźnikiem wagi i sygnałem do rozpoczęcia - bądź zaprzestania - odchudzania.

Wartości BMI oznaczają:• < 15 - wygłodzenie • 15,1 - 17,4 - wychudzenie (spowodowane zwykle przez ciężką chorobę lub anoreksję) • 17,5 - 18,5 - niedowagę • 18,5 - 24,9 - wagę prawidłową • 25,0 - 29,9 - nadwagę • 30,0 - 34,9 - I stopień otyłości • 35,0 - 39,9 - II stopień otyłości • 40,0 i więcej - III stopień otyłości (otyłość skrajna). Czy teraz odchudzanie będzie łatwiejsze? A może część z Was przekona się, że nie jest wcale potrzebne ;)?